18
شرکت های فناور
483 نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
2،201،680 دلار
میزان صادرات
10 
شرکت های دانش بنیان و صنایع خلاق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0