معرفی کانون

منتشر شده در اطلاعات پارک

به منظور زمینه سازی بروز خلاقیت و ارتقای نوآوری با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری و در راستای تحقق اهداف قانون برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ومتعاقب دریافت و ابلاغ آیین نامه های اجرایی تأسیس و راه اندازی کانون شکوفایی خلاقیت؛ پارک علم و فناوری خراسان شمالی نسبت به راه اندازی کانون و فعالیت آن از بهمن ماه ۱۳۹۱  اقدام نمود. در این راستان اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی، دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی نمود و هم اکنون دفاتر کانون شکوفایی خلاقیت در هریک از این دستگاه فعال می باشند.

 

DgCheKhabar