مرکز رشد جامع (بجنورد)

 خراسان شمالي ، بجنورد ، خيابان آيت الله طالقاني غربي ، خيابان صمديه لباف ، نبش تقاطع اول ، پلاك ۴۵ ، كد پستي ۹۴۱۵۹۳۹۵۶۳

پست الکترونیک: mostafa_ahmadi1976@yahoo.com

تلفن تماس: 7-32210086-58-98+

شماره نمابر:   32222197-58-98+

مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی شیروان

 خراســان شمــالی ، شیــروان ، خیابان سعدی ، بعد از چهارراه گلستان ، طبقه فوقانی دفتر خدمات پستی اکبری ، کد پستی ۹۴۶۱۵۴۷۸۵۹

پست الکترونیک: agriroshd@nkstp.ir

تلفن: 3۶۲۳۳۸۴۰-058

نمابر: 3۶۲۳۳۸۴۱-058

مرکز رشد اسفراین

 آدرس: خراسان شمالی، اسفراین، جنب میدان مادر، مجتمع عالی فنی و مهندسی اسفراین،  ساختمان مرکز رشد واحد های فناور اسفراین

پست الکترونیک:   moh_masood@yahoo.com

تلفن تماس: 37266708- 058

شماره نمابر: 37266709- 058

فرم تماس

ارسال یک ایمیل. تمام فیلدهایی که با علامت (*) مشخص شده اند ضروری هستند

DgCheKhabar