مزایای استقرار

منتشر شده در اطلاعات پارک

- برخورداری از خدمات عمومي و پشتیبانی
- امكان شرکت در سمينارها و كارگاه هاي آموزشي 
- تعامل با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
- دسترسي به زيرساخت های مناسب و استاندارد مجموعه پارك
- استفاده از پتانسیل و امکانات پژوهشکده هاي متعدد 
- امکان معرفی و حضور در نمایشگاه ها و همایش های ملی و بین المللی با حمایت پارک
- امکان استفاده از فضاهای کارگاهی موجود
- بهره مندی از مزایای قانون شرکت های دانش بنیان شامل معافیت های مالیاتی، قوانین ویژه کار و ...
- قرار داشتن در يك مجتمع تحقيقاتي و فناوري و استفاده از مزاياي همجواري واحدهاي فناوري با يكديگر
- تسهيل ارتباط بين متخصصين و واحدهاي مستقر در پارک
- صرفه‌جويي اقتصادي و كاستن از هزينه‌هاي بالاسري شركت از قبيل زمين، ساختمان، دسترسي به اينترنت پرسرعت و ...

 

DgCheKhabar