اهداف

منتشر شده در اطلاعات پارک

اهداف ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور اسفراین به شرح زیر می باشد.

1- ایجاد بستر مناسب جهت توسعه و تجاری نمودن ایده های خلاقانه و تحقیقات کاربردی

2- توسعه ارتباط  با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی

3- ایجاد فضای مناسب جهت توسعه واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان

4- کمک به کارآفرینی و ایجاد فضای رشد و خلاقیت برای نیروهای جوان و با استعداد

 

DgCheKhabar