درخواست تسهیلات

منتشر شده در اطلاعات پارک

تسهیلات

پرداخت تسهیلات در دو دوره رشد مقدماتی و رشد به ترتیب 50 و ۵۰۰ میلیون ریال می­باشد. علاوه بر این مبلغ 5 (رشد مقدماتی) و 25 (رشد) میلیون ریال نیز برای حضور در نمایشگاه ها و کارگاه­های مربوطه به شکل بلاعوض به واحدهای فناور تعلق می­گیرد.

در مرحله رشد مقدماتی تسهیلات به منظور ساخت نمونه اولیه و آزمایشگاهی و انجام آزمایشهای صحیح و خطا به منظور طراحی اولیه از محصول می باشد. مجری طرح می تواند با استفاده از تسهیلات مذکور مواد اولیه و تجهیزات اولیه ساخت را تهیه و شروع به ساخت نماید. لذا بیشتر هزینه ها در حوزه مواد اولیه، استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی می باشد.

 

در دوره رشد که از مرحله ساخت نمونه اولیه گذشته است تسهیلات بیشتر در حوزه تجاری سازی و آماده سازی شرایط جهت تولید نیمه انبوه محصول و ایجاد شرایط اولیه بازاریابی و عرضه محصول می باشد و شامل هزینه های خرید مواد اولیه، خرید تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی اولیه مورد نیاز، استفاده از خدمات با فناوری بالا، هزینه های نیروی انسانی ، تبلیغات و بازاریابی و …. می باشد.

پس از پرداخت فاز اول تسهیلات، مجری طرح موظف به انجام مراحل ذیل جهت پرداخت فازهای بعدی تسهیلات می باشد:

  • تکمیل فرم گزارش عملکرد که در آن فعالیتهای صورت پذیرفته به همراه ریز هزینه ها و فاکتورهای هزینه شده در فاز اول تسهیلات را ارائه می نمایند.
  • ارائه فرم گزارش عملکرد به کارشناس مرکز رشد
  • تکمیل فرم دستور پرداخت فاز دوم تسهیلات طرح

فرم درخواست تسهیلات

 

 

 

 

 

 

 

.

DgCheKhabar