موقعیت جغرافیایی استان

منتشر شده در اطلاعات پارک

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد یکی از استان‌های کشور ایران است. این استان با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.


موقعیت جغرافیایی

این استان از نظر موقعیت جغرافیایی از شمال با کشور ترکمنستان (با ۲۸۱ کیلومتر مرز مشترک)، از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از جنوب غربی با استان سمنان و از غرب با استان گلستان هم مرز است.


تقسیمات کشوری 
این استان از ۷ شهرستان، ۱۶ شهر و ۱۶ بخش، ۴۰ دهستان و ۸۶۲ روستای دارای سکنه تشکیل شده‌است

شهرستان‌ها :

 - شهرستان بجنورد ۳۳۴ هزار نفر
 - شهرستان شیروان ۱۶۴ هزار نفر
 - شهرستان اسفراین ۱۲۳ هزار نفر
 - شهرستان مانه و سملقان ۹۲ هزار نفر
 - شهرستان فاروج ۴۵ هزار نفر
 - شهرستان جاجرم
 - شهرستان گرمه

DgCheKhabar