نشست معاون پارک علم و فناوری خراسان شمالی و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد برگزار شد.

منتشر شده در بلاگ خبری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، در این نشست موضوع همکاری اداره اوقاف با مراکز رشد زیر مجموعه پارک فناوری و واحدهای فناور مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر فیض آبادی معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان شمالی ضمن معرفی حمایتها و ارائه توضیحاتی در خصوص ماهیت و عملکرد پارک های علم و فناوری گفت: ایجاد ارتباط موثر بین این دو دستگاه می تواند فرهنگ وقف در حوزه فناوری را در استان نهادینه سازد و بخشی از موانع پیش روی واحدهای فناور را رفع کند.

حجت الاسلام آسوده رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد نیز در ادامه با معرفی نحوه وقف خیرین و آگاه سازی این افراد نسبت به حوزه فناوری ابراز امیدواری کرد: با ارائه نیازهای حوزه فناوری از سوی پارک علم و فناوری و شناسایی آنها، تعامل موثری جهت کمک به این حوزه در استان صورت گیرد.

مهندس احمدی مدیر مرکز رشد بجنورد در این نشست ضمن معرفی چند طرح دارای اولویت برای حمایت گفت: صرف اعطای تسهیلات به فناوران راه گشای توسعه و پیشرفت آنها نیست و مدیریت کسب و کار این افراد توسط پارک علم و فناوری در ارتباط با دستگاه های اداری استان بسیار موثر است.

این نشست با حضور حجت الاسلام آسوده رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد، دکتر فیض آبادی معاون فناوری و پشتیبانی پارک، قیاسیان رئیس واحد بهره وری اداره اوقاف و مهندس احمدی مدیر مرکز رشد بجنورد برگزار شد.

DgCheKhabar