انواع شرکت های قابل پذیرش

منتشر شده در اطلاعات پارک

پذیرش شرکتها در پارک علم و فناوری خراسان شمالی در دو بخش ساختمانهای چند مستاجره و اراضی پارک می باشد. پذیرش شرکتها در پارک علم و فناوری خراسان شمالی در شورای پذیرش و ارزیابی بر اساس بررسی مدارک متقاضی، بازدید ازفعالیت‌های شرکت و برگزاری جلسات مصاحبه صورت می پذیرد.

واحدهای قابل پذیرش

  • شرکت های رشد یافته خارج شده از مراکز رشد
  • شرکت های کوچک و متوسط ارائه دهنده محصول مبتنی بر فناوری
  • واحدهای R & D وابسته به صنایع یا سازمانها و مراکز تحقیقاتی- توسعه ای
  • شركتهاي خدمات مشاوره اي و تخصصي (بازرگاني، بازاريابي و فروش، ICT، حقوقي، … ) و موسسات خدماتي پشتيباني
  • شرکتهای خدمات مهندسی(دانش محور با هدف ارائه خدمات فناوری)
  • آزمایشگاهها و کارگاه ها
  • مراکز رشد فناوری

 ویژگیهای موسسات دانش محور

شاخصهای موسسات دانش محور در سه گروه: نوع فعالیت و سطح تکنولوژی ، سطح علمی کارکنان و بودجه تحقیق و توسعه تقسیم بندی می‏گردد:

الف) زمینه فعالیت:
فعالیت در زمینه توسعه مرزهای دانش
فعالیت در زمینه تجاری سازی نتایج تحقیقات
فعالیت در راستای نوآوری و تدوین دانش فنی
فعالیت در راستای انتقال فناوری
فعالیت در راستای توسعه فناوری های نوین
ارائه خدمات مهندسی با ارزش افزوده بالا به صنایع و سازمانها
فعالیتهای تحقیق و توسعه، طراحی مهندسی و مهندسی معکوس در جهت ارتقاء سطح فناوری صنایع

DgCheKhabar