مدارک مورد نیاز

منتشر شده در Uncategorised

جهت ثبت درخواست شرکت باید مدارک زیر به پارک علم و فناوری خراسان شمالی تحویل گردد :

 • کپی اساسنامه شرکت
 • آگهي تاسيس و تغييرات شرکت درج شده در روزنامه رسمي کشور
 • کپی اظهار نامه ثبت شرکت
 • اساس نامه شرکت، چارت سازماني شرکت
 • آخرين ليست بيمه شدگان و اظهار نامه مالياتي
 • خلاصه ای از سوابق فعالیتهای شرکت
 • بروشور، کاتالوگ و … شرکت
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیأت مدیره
 • کپی مدارک تحصیلی اعضا هیأت مدیره
 • CD حاوی اطلاعات از سوابق و فعالیت های شرکت
 • حضور در دوره ها و کارگاههای آموزشی ، همایش ها ، نمایشگاه ها
 • داشتن ثبت اختراع ، کسب رتبه و جوایز در جشنواره ها و نمایشگاه ها و قراردادهاي منعقده

 

DgCheKhabar