شرایط پذیرش

منتشر شده در اطلاعات پارک

 1. داشتن وضعيت حقوقي کاملاً مشخص
 2. دارا بودن سابقه فعاليت موفق
 3. دارا بودن منابع پايدار مالي و اقتصادي
 4. داشتن طرح فناورانه (طرح يا ايده بازارپسند كه اجراي آن مبتني بر تحقيقات و فناوري باشد و پژوهش­هاي آن انجام پذيرفته باشد)
 5. داشتن برنامه کاری مدون و مشخص جهت توسعه فعاليت­ها
 6. در خدمت داشتن نيروهاي تمام وقت در راستاي فعاليت مورد نظر (حداقل ۲ نفر بیمه شده )

شرکت­هاي فناور با زمينه فعاليت در کليه رشته­ ها مي­توانند در پارک مستقر شوند.

استقرار شرکت­ها پس از مراحل پذيرش، تکميل مدارک مورد نياز و عقد قرارداد استقرار انجام مي­گيرد.

همچنين با توجه به ضوابط حاکم بر استقرار شرکت­ها و ساير معيارها و اولویت ها براي گزينش دقيق شرکت­هاي فناور متقاضي استقرار در پارک به شرح ذيل مي­ باشد:

 • موسسات فعال در زمينه انتقال و اشاعه فناوري و همچنين جذب و بومي سازي فناوري
 • ميزان گردش مالي ساليانه
 • كادر اصلي شركت و ميزان تحصيلات و سوابق كاري پرسنل شركت و ميزان هم­ راستايي آن­ها با ايده محوري و وجود سابقه علمي و تحقيقاتي مرتبط با فعاليت در تيم كاري
 • ميزان نوآوري و فناور بودن ايده محوري شركت
 • پيش ­بيني برنامه مالي شركت و گردش ماليانه ساليانه پنج ساله آتي شركت
 • ارتباط با دانشگاه يا مراكز تحقيقات
 • اهداف شركت از استقرار در پارك
 • ثبت اختراع و يا ثبت مالكيت فكري داخلي يا بين­ المللي
 • ميزان آلايندگي محيط زيست بصورت مستقيم و غير مستقيم
 • ميزان فضاي مورد نياز براي استقرار
 • ميزان فضاي در اختيار شركت در خارج از پارك (دفتر، كارگاه و …)
 • ميزان استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي
 • ميزان پژوهشي بودن و سابقه انجام پروژه­ هاي پژوهشي دولتي و يا خصوصي توسط شركت و اعتبار آن­ها
 • ميزان ايجاد فرصت­ها بصورت مستقيم و يا غير مستقيم در راستاي بهبود اهداف پارك با استقرار شركت (بعد از استقرار)
 • ميزان انطباق زمينه فعاليت شركت با اولويت­هاي پژوهشي تعريف شده توسط دولت و پارك در آن سال
 • نحوه و ميزان ارتباط شركت با شركت­هاي خارجي
 • ميزان حضور فعال در نمايشگاه­ها و يا سمينارهاي مطرح و مرتبط با حوزه كاري در سطح داخلي يا بين­ المللي
 • ميزان نوآوري و بومي بودن ايده

.

DgCheKhabar