معرفی رئیس

منتشر شده در اطلاعات پارک

سوابق شغلي(اجرايي)وآموزشي:

- رئیس پارک علم و فنآوری خراسان شمالی( ازسال 1389 ادامه دارد)

- معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر(1393-1391)

- عضو كميته دائمی منطقه 2 فناوری ایران(از 1389 ادامه دارد)

- عضو كميته تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان منطقه 2 فناوری ایران (از سال1392 ادامه دارد)

- رئیس شورای پارک علم و فناوری خراسان شمالی(از سال1389 ادامه دارد)

- عضو شورای کارگزاری پارک علم وفناوری خراسان رضوی(1392-1391)

- عضو کارگروه فناوری و تحول اداری استان خراسان شمالی(از سال1389 ادامه دارد)

-عضو کمیته نظارت و ارزیابی اموزش عالی استان خراسان شمالی(1392-1390)

- عضو کارگروه آمایش اموزش عالی استان خراسان شمالی(1389)

- رئیس كميته منتخب دانشگاه کوثر(1393-1392)

- رئیس دانشگاه جامع علمي– كاربردي واحد خراسان شمالي ( 1390-1385 )

- مدیر گروه آموزشي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه بجنورد(1391-1387)

- رئیس كميته منتخب دانشگاه جامع علمي– كاربردي واحد خراسان شمالي(1390-1389)

- رئیس كميته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمي– كاربردي واحد خراسان شمالي(1390-1388)

- عضوهيئت علمي دانشگاه بجنورد (از سال1387ادامه دارد)

- دبیر كميته منتخب دانشکده علوم انساني دانشگاه بجنورد(1388)

- عضو كميته تخصصي علوم انساني شوراي پژوهشي دانشگاه بجنورد(1388)

- عضو بنياد توسعه كارآفريني خراسان شمالي(از سال 1385ادامه دارد)

- مسئول راه اندازي دانشگاه جامع علمي– كاربردي واحد خراسان شمالي(1386-1385)

- معاون آموزشي وپژوهشي دانشگاه بجنورد(1384)

- معاون آموزشي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه دولتی بجنورد(1384)

- شهردار آشخانه( استان خراسان شمالي)(1384-1382)

- عضو شوراي آموزش و پرورش شهرستان مانه وسملقان (1384 -1382 )

- دبير كميته پژوهشي شهرداري کلانشهر مشهد(1382- 1381)

- عضو كميته راهبردي آموزش شهرداري کلانشهر مشهد(1382)

- كارشناس خدمات شهري شهرداري مشهد(1382-1380)

- كارشناس دفتر امور شهري و روستايي استانداري خراسان(1380-1379)

فعاليت هاي مطالعاتی وتحقيقاتي:

- تهیه طرح بررسی راهکارهای افزایش منابع درامدی دهیاریهای خراسان شمالی(مدیر و مجری طرح)

- تهیه طرح مطالعاتی سیما،منظر و مبلمان شهری آشخانه(مدیر طرح)

- تهیه طرح مطالعاتی اصلاح هندسی تقاتعها و میادین شهر اشخانه(مدیر طرح)

- تهیه برنامه راهبردی(استراتژیک) ساماندهی عشایر خراسان شمالی(مدير ومجري طرح)

-تهیه طرح مطالعاتی و پژوهشی شناسایی ظرفیت های عشایر و راهکارهای توسعه محصولات دامی و اقتصادی عشایر استان خراسان شمالی(مدير ومجري طرح)

-تهیه طرح مطالعاتی و پژوهشی شناسایی علوفه های مورد استفاده از مراتع در مسیر کوچ عشایری و راهکار های تامین کمبود های مواد معدنی(مدير ومجري طرح)

-تهیه طرح سنجش رضایت مراجعان از نحوه ارایه خدمات دستگاه های اجرایی استان خراسان شمالی در سال1392

- انجام طرح مطالعاتي امكان سنجي منطقه نمونه گردشگري استاني قورخود(مدير ومجري طرح)

عضويت در مراكز تحقيقاتي :

- مدیر مرکز پژوهشی سمنگان(تحت نظارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

- عضو گروه پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي پژوهشكده اقبال جهاد دانشگاهي مشهد(1382-1380)

- عضو پژوهشكده امير كبير

 استاد راهنما و مشاور درپايان نامه هاي کارشناسي دکتری و ارشد:

1- استاد راهنمای رساله دکتری با عنوان چالشهای مدیریت اقتصاد شهری،مطالعه موردی شهرهای خراسان شمالی،دانشگاه ملی اگراریان ارمنستان

2-استاد راهنماپاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان بررسي وضعيت ترافيکي درون شهري نمونه موردي شهر بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان.

3- استادراهنما پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان تحليل جغرافيايي مشاغل غير رسمي شهرها در ارتباط با مهاجرتهاي روستايي نمونه موردي شهر بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان.

4- استادراهنما پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان بررسي نقش حمل ونقل در توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر شيروان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان.

5- استادراهنما پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان جغرافياي فرهنگي شهرستان بجنورد و اثر آن درجذب گردشگر ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت.

6- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "نقش شهر کوچک گالیکش در توسعه اقتصادی روستاهای پیرامونی، با تاکید بر دهستان نیلکوه" – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان.

7- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تبیین توسعه فیزیکی درگز تا سال 1385 ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان.

8- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "نقش شرکت های تعاونی در اشتغال زایی شهرستان آزادشهر" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان.

9- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان بررسي تاثير طرح مسکن مهر در توسعه فيزيکي شهرهانمونه موردي شهرشيروان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان.

10- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان توانمند سازي بافتهاي فرسوده شهري و اثرات اجتماعي – اقتصادي آن ،نمونه موردي شهر بجنورد ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان.

11- استادمشاوردر پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان برنامه ريزي توسعه پايدار شهري :مورد مشهد- محمد اسكندري ثاني- دانشگاه يزد

12- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ارزیابی میزان تحقق طرح تفضیلی در کاربریهای آموزشی، بهداشتی فضای سبز در بجنورد" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

 

مدارك تحصيلي :

- ليسانس جغرافياي اقتصادي – انساني از دانشگاه فردوسي مشهد 1376-1377

- فوق ليسانس برنامه ريزي شهري از دانشگاه شهيد بهشتي 1379- 1377

- دكتراي جغرافیا وبرنامه ريزي شهري ازدانشگاه تربيت معلم تهران(دانشگاه خوارزمي)1387

عنوان پايان نامه و رساله :

- کارشناسی ارشد:علل و پيامدهاي توسعه فضايي شهر آشخانه (شهرستان بجنورد)

- دکتری :ارتقایابی مرکزیت ناحیه ای و تحولات ساختاری -کارکردی شهر: مورد بجنورد

انتشارات :

الف) تالیف كتب:

- پيله ور علي اصغر(1392) درآمدی بر اقتصاد سیاسی شهرنشینی ایران،انتشارات دانش نگار،تهران

- پيله ور علي اصغر(1392)برنامه ریزی راهبردی در کوچ نشینی رویکردی به خراسان شمالی،انتشارات سخن گستر، مشهد.

- پيله ور علي اصغر(1392)جمعیت و شهرنشینی در خراسان شمالی،انتشارات سخن گستر، مشهد.

- پيله ور علي اصغر ، آئينه تلاش ،عملكرد چهار ساله 1381-1378 حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري مشهد در نظام شورايي ناشر معاونت خدمات شهري شهرداري مشهد ،1382 

 

ب) مقالات (علمي - پژوهشي):

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

سال

شماره

1

روند رشد و توسعه کلانشهرهای کشور مطالعه موردی شهر مشهد

پژوهشهای جغرافیایی

ایران

103-121

1383

48

2

A.A.Pilehvar,,Partnership A new approach for the urban manegement of Iran :case study –manegement of mashhad religous metropolis

International journal sustainable development Planning

انگلستان

435-444

2007

No4

3

بررسی تاثیر تصمیمات سیاسی بر ناپایداری و تحولت ساختاری زمین و مسکن شهری ناشی از رویکرد سیاسی مورد بجنورد

جغرافیاو توسعه

ایران

162-141

90

23

4

بررسی تاثیر میانکنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از تکنیک چیدمان فضا

پژوهش ها ی جغرافیای انسانی

ایران

102-87

91

79

5

عوامل موثر بر توزیع جغرافیایی مرگ و میر در خراسان شمالی

جغرافیا وتوسعه ناحیه ای

ایران

-141-119

91

19

6

سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای جدید ،نمونه موردی شهر جدید بینالود

آمایش جغرافیایی فضا

ایران

37-19

1394

16

7

Evaluation of the balance between Urban districts and optimizing districting system,case study :mashad,Iran

Advances in Natural and applied sciennces

 

43-49

2014

8

8

Evaluation of integrated management role of urban in sloving problems of the urban economy(case study North Khorasan province-Iran)

The problems of sustained social-economic development of republic of ARMENIA

 

163-172

2015

22

9

ارزیابی تعیین رویکرد سیاسی در نابرابری شهری- ناحیه ای ( مطالعه موردی: خراسان شمالی)

آمایش جغرافیایی فضا

ایران

 

1394

 

10

طراحی الگوی بهینه سازی نظام منطقه بندی مادر شهرها در تحقق مدیریت یکپارچه شهری: مطالعه موردی کلانشهر مشهد.

معماری ،طراحی و برنامه ریزی شهری

ایران

 

-

17

 

مقالات کنفرانسی

ردیف

تاریخ

عنوان همایش علمی معتبر

محل برگزاری

عنوان مقاله

اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)

کشور

شهر

1

هجری شمسی

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

ایران

مشهد

ارزیابی میزان تحقیق کاربردهای آموزشی، بهداشتی و فضای سبز و طرح تفضیلی شهر بجنورد

1- براتعلی خاکپور

2- علی اصغر پیله ور

2- فاطمه گل افروز

روز

ماه

سال

31-1

1-2

90

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

2

25-26

1

1389

International sustainable development planning conference , SPAIN 2010

اسپانیا

لاکرونا

The Government and urban structure unsustainoability in Iran

1- علی اصغر پیله ور

2- نعمت الله کمالی

3

1-2

9

1389

اولین کنفرانس ملی حضور هنر اسلامی- ایرانی در خراسان شمالی

ایران

بجنورد

هنر، صنایع دستی و موسیقی نماد فرهنگی شهرستان بجنورد

علی اصغر پیله ور

4

17-18

مهر

1392

اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

ایران

مشهد

بررسی اثرات توسعه فزاینده شهری بر مسیلها نمونه موردی کال چهل بازه مشهد، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست،مشهد

1-پیله ور علی اصغر 2-صداقتی عاطفه

5

27

اسفند

1392

اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی و توسعه پایدار

ایران

تهران

بازسازی مردم محور بحران اب شهر مشهد، ، - اسفند 1392

1-مافی عزت ا... ، 2-پیله ور علی اصغر و همکاران

6

23-20

خرداد

93

گنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

ایران

زیباکنارگیلان

مکانیابی بهینه اکوتوریسم وفضا های سبز و مناطق مستعدبرای رشد و توسعه صنعت گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS.

 

علی اصغر پیله ور

7

11-13(22-20)

نوامبر(ابان)

2014(1393)

کنفرانس و گارگاه اموزشی بین المللی UNESCO-WTA 2014

کره جنوبی

دیجون

Support for Knowledge-based SMEs in Iran

Ali.Aasghar.Pilehvar

8

22-21

ابان

93

ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری

ایران

مشهد

تاثیر طرحح های نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ....بافت فسوده میدان شهدا مشهد

علی اصغر پیله ور و همکاران

9

13

اسفند

93

پژوهشهای کاربردی در جغرافیا و گردشگری

ایران

تهران

تحلیلی بر استراتژی شهر فشرده به عنوان رویکردی از شهرسازی نوین

1-ثنا رحمانی

2-علی اصغر پیله ور

10

2و3

اردیبهشت

94

دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب اسیا

ایران

بیرجند

بررسی رابطه بین امنیت شهری و سرمایه اجتماعی در منطقه 2 مشهد

1-      علی اصغر پیله ور

2-      رمضانعلی نادری مایوان

3-      محمد احمدی

11

20و21

ابان

94

هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری

ایران

مشهد

سنجش توسعه فضایی شهر از منظر پایداری (نمونه موردی شهر بجنورد)

1-      عاطفه صداقتی

2-      علی اصغر پیله ور

12

29-27

آبان

94

اولین همایش ملی پژوهشهای کاربردی نوین

ایران

ارومیه

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی برکارایی کارکنان شهرداریها(مطالعه موردی خراسان شمالی

1-      صادق اخباری دوین

2-      سید احمد اکبر پور

3-      علی اصغر پیله ور

                     

 

همکاری مؤثر در تأسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، پارک علم و فناوری و مراکز رشد:

1- راه اندازی و تاسیس دانشکده مهندسی و دانشگاه بجنورد(معاون)

2- راه اندازی و تاسیس دانشگاه علمی –کاربردی واحد خراسان شمالی(رئیس)

3- راه اندازی و تاسیس دانشگاه کوثر (معاون)

4- راه اندازی و تاسیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی(رئیس)

5-راه اندازی و تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور بجنورد(رئیس)

6-راه اندازی و تاسیس مرکز رشد تخصصی کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان شیروان(رئیس)

7-راه اندازی و تاسیس مرکز رشدواحد های فناور شهرستان اسفراین(رئیس)

8-تاسیس مرکز پژوهش جغرافیایی سمنگان(رئیس)

 

- شاخص بودن در امر آموزش و پژوهش و یا کسب عنوان معلم برتر

 • پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد در 1392
 • رتبه دوم پژوهشگر برگزیده دانشگاه بجنورد در 1389

 - برگزاری نمایشگاه بین المللی:

 • برگزاری نمایشگاه بين المللي علوم و فناوری های پیشرفته 2013،عشق اباد ترکمنستان.
 • برگزاری سومین نمایشگاه بين المللي محصولات وفناوری کشاورزی ،گیاهی،ارگانیک و صنایع وابسته در اسفند 1391،تهران
 • برگزاری چهارمین نمایشگاه بين المللي محصولات وفناوری کشاورزی ،گیاهی،ارگانیک و صنایع وابسته در بهمن 1392،تهران
 • برگزاری نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران 2014عشق اباد .ترکمنستان

 - شرکت در دوره هاي آموزشي و کارگاه های بين المللي:

 • شرکت در سومین کنفرانس بين المللي شهر پايدار 2004 در شهر سينا، ايتاليا
 • شرکت در ششمین کنفرانس بين المللي شهر پايدار 2010 در شهر لاکرونا ،اسپانيا
 • شرکت در کنفرانس بين المللي مدیریت 2010 مشهد ،ایران
 • شرکت در اولین کنفرانس بين المللي مدیریت جهانی 2010 مشهد ،ایران
 • شرکت در دوره اموزشی بين المللي انتقال فناوری و حقوق مالکیت فکری2011 اسلام اباد ،پاکستان.
 • شرکت در کنفرانس بين المللي علوم و فناوری های پیشرفته 2013عشق اباد. ترکمنستان.
 • شرکت در کارگاه اموزشی بين المللي نوآوری تکنولوژیکی اصفهان،ایران
 • شرکت در کارگاه اموزشی بين المللي نوآوری تکنولوژیکی برای شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان در علم و فناوری2014 پکن،چین.
 • شرکت در کارگاه اموزشی بين المللي دانشگاه ها و توسعه شهرها و پارکهای علمی 2014،دیجون.کره جنوبی.
 • شرکت در همایش بين المللي نواوری 2014 دیجون.کره جنوبی.

 - شرکت در دوره هاي آموزشي ملی- منطقه ای

1- دوره اموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری.بجنورد.ابان1392.

2- دوره اموزشی اشنایی با قوانین ومقررات مالیاتی ،محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.بجنورد.مهر1392.

3- دوره اموزشی مدیریت بازار یابی –چالشها و فرصتها.محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.بجنورد.تیر1392

4- دوره اموزشی اصول حقوقی در تنظیم قراردادهای خصوصی ،محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.بجنورد.تیر1392

5- دوره اموزشی اصول و مبانی مدیریت با رویکرد شرکتهای دانش بنیان، محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.تیر1392

6- دوره اموزشی طرح کسب و کار،محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.بجنورد.تیر1392

7-دوره اموزشی اشنایی شرکتهای تولیدی وصادراتی دانش بنیان با ابزارهاوفرایندهای توسعه تجارت،.بجنورد.اردیبهشت1392

8- دوره اموزشی بازار یابی و قانون برنده- برنده ،محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.بجنورد.خرداد1391

9- دوره اموزشی روشهای نوین یاددهی-یادگیری در اموزشهای دانشگاهی،دانشگاه بجنورد.خرداد1390

10- دوره اموزشی اشنای با نظام ارزیابی و نظارت دانشگاه، محل اجرا دانشگاه جامع علمي– كاربردي،تهران تیر1389

11- دوره آموزشي اصول و فنون مذاکره،محل اجرا دانشگاه جامع علمي– كاربردي،تهران ارديبهشت1388

12- دوره اموزشي آشنايي با آئين نامه معاملاتي، محل اجرا دانشگاه جامع علمي– كاربردي،تهران ارديبهشت1388

13- دوره آموزشي مديريت استراتژيک ،محل اجرا دانشگاه جامع علمي– كاربردي،تهران ارديبهشت1388

14-دوره آموزشي مديريت شهري کاربردي ويژه شهرداران،محل اجرا موسسه تحقيقات ،آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان، مشهد مهر 1383

15- دوره آموزشي بهداشت روان ويژه کارکنان،محل اجرا شهرداري مشهد، مشهد. شهريور1381

 

DgCheKhabar