حوزه ریاست

منتشر شده در اطلاعات پارک

  1. ریاست
  2. مسئول دفتر
  3. روابط عمومی و امور بین الملل
  4. حراست
  5. طرح و برنامه
  6. مراکز رشد واحدهای فناور

 

DgCheKhabar