روابط عمومی و بین الملل

منتشر شده در اطلاعات پارک

دفتر رياست و روابط عمومي

وظايف

 -     ارجاع نامه‌ها و تهيه پاسخ نامه‌هاي واصله و محرمانه و تعيين وقت جهت متقاضيان ملاقات با رياست و معاونين پارک

 -     دريافت نامه‌هاي واصله از مركز، موسسات و واحدهاي مختلف كه لازم است به نظر رييس پارك برسد.

 -     تهيه پيش‌نويس و صدور نامه‌هايي كه متضمن نظرات و دستورات رييس پارك به واحدهاي تحت سرپرستي مي‌باشد.

 -     پيگيري و تعقيب دستورات صادره از سوي رييس پارك.

 -     پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنان جهت تماس با مسئولين مربوطه در پارك و مركز رشد و واحدهاي فناور

 -     جمع‌آوري اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات و فعاليت‌هاي پارك و مركز رشد و انتشار آنها از طريق رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي به منظور شناساندن پارك به متخصصين، نوآوران، دانشمندان، پژوهشگران، واحدهاي تحقيقاتي موسسات دولتي و غيردولتي

 -     جمع‌آوري اطلاعات لازم از ساير پاركها، مراكز تحقيقاتي، مراكز رشد و شهركهاي علم و فناوري با هدف استفاده از آنها در پارك و مركز رشد

 -     تنظيم برنامه اقامت، سخنراني، بازديد، پذيرايي از شخصيت‌هاي علمي، متخصصين و پژوهشگران، صاحبان صنايع و حرف و ايجاد تسهيلات لازم براي حضور و مشاركت تخصصي آنان در پارك

 -     برنامه‌ريزي و اداره امور كنفرانسها، سمينارها، گردهمايي‌ها، بازديدها و نيز برگزاري مراسم مذهبي، ملي، جشنها، اعياد و امثال آن و تهيه فيلم و عكس از آنها

 -     ايجاد آرشيو عكس، پوستر، بروشور، كتاب، نشريه و مشخصات مربوط به دانشمندان، پژوهشگران، مبتكران، نوآوران، كارآفرينان و افرادي كه در زمينه‌هاي مختلف توليدي، صنعتي و تجاري و ... داراي ايده مناسب باشند

 -     اطلاع رساني به فناوران و نيز صاحبان صنايع و حِرَف و بخش خصوصي جهت تشويق و ترغيب آنان به همكاري متقابل و برقراري ارتباط بين آنها به منظور استفاده از امكانات و تواناييهاي همديگر

 -     زمينه‌‌سازي جهت برقراري تماس بين صاحبان صنايع، حِرَف و شركت‌هاي توليدي، خدماتي و تجاري با واحدهاي فناورِ مستقر در پارك و ايجاد تسهيلات لازم جهت عقد قراردادهاي علمي، تحقيقاتي و فناوري بين آنها

 -     انجام مكاتبات مربوط به دعوت از شخصيت‌هاي علمي، پژوهشگران ، صاحبان صنايع و حِرَف ، مديران شركت‌هاي توليدي، صنعتي، بازرگاني و ... با هماهنگي و همكاري معاونين پارك

 -     شناسايي نيازهاي آموزشي، درخواست از مسئولين براي ايجاد تسهيلات جهت جذب آموزش‌هاي حرفه اي لازم به منظور استفاده از دانشها و مهارتهاي تخصصي به روز در زمينه كاري خود.

 -     انجام ساير امور محوله از سوي رييس پارك

DgCheKhabar