معرفی و تاریخچه

منتشر شده در اطلاعات پارک

پارک علم و فناوری سازمانی است که با هدف افزایش ثروت در جامعه توسط متخصصان حرفه‌ای مدیریت می‌شود و جریان دانش و فناوری را میان دانشگاهها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار به حرکت می‌اندازد.پارکهای علم و فناوری از طریق مراکز رشد، سازمانهای نوآور را تقویت کرده و فرایندهای زایشی را تسهیل می‌کند.به عبارت دیگر پارک علم و فناوری محیطی است که در آن واحدهای تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمانها و صنایع مجتمع شده و زیر پوشش و حمایت قرار می‌گیرند تا به خلاقیت و نوآوری بپردازند.تقويت ارتباط بین دانشگاهها، سازمانهای تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی ازدیگر اهداف ایجاد و توسعه پارکهای علم و فناوری است. 
تاريخچه پارك هاي علم وفناوري
سابقه پاركها و شهرك‌های علمی و فناوری به اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل ۱۹۶۰ بر می‌گردد. از لحاظ تاریخی پیدایش "پارك پژوهشی مثلثی" در كارولینای شمالی و "دره سیلیكون" در كالیفرنیا در همسایگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی قوی، طلیعه ایجاد پارك‌ها و شهرك‌های علمی و فناوری و تحقق مدل‌های اولیه آنها تلقی شده است. نخستین پارك‌ها و شهرك‌های علمی و فناوری در اروپا در اواخر دهه ۶۰ شكل گرفتند كه از آن جمله می‌توان به "كمبریج" و "هربوت وات" در انگلیس و "گره نویل" و "سوفیا آنتی پولیس" در فرانسه اشاره كرد.اكنون بیش از ۱۰۰۰ پارك علمی و فناوری در بیش از ۶۰ كشور جهان وجود دارد كه بیش از نیمی از آنها فقط در ایالات متحده آمریكا احداث شده است. انگلستان، فرانسه، كانادا، ژاپن و استرالیا به ترتیب در مقام‌های بعدی قرار می‌گیرند.
بر اساس تجربه جهاني، پارك هاي علم و فناوري به عنوان بستر و ساختاري كليدي و با اهميت برايدستيابي به توسعه علمي و فناوري در كشورهاي گوناگون شناخته و به كار گرفته شده اند.
اولین اقدامات در این راستا در ایران به سال 1376 با صدور مجوز و احداث شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان برمی گردد که با سرعت گرفتن صدور مجوز برای این واحدهای فناوری، تعداد پارک های علم و فناوری کشور به 13 پارک، مراکز رشد علم و فناوری به 38 مرکز، واحدهای فناور مستقر به 575 واحد و تعداد دانشگران شاغل به 2717 نفر در سال 1383 افزایش پیدا کرد. این روند با اقدامات چشمگیر دولت نهم و با شعار «هر استان یک پارک علم و فناوری» به 22 پارک علم و فناوری، 76 مرکز رشد واحدهای فناور، 1395 واحد فناوری و 11451 دانشگر شاغل منجر شده است.

 

DgCheKhabar