تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 
تعداد بازدید : ۲۳۴
زمان خبر : ۱۰:۳۷:۰۰

128+
شرکت های دانش بنیان و فناور
1167 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
11000 +
فضای کالبدی پارک
24 +
شرکت های صنایع خلاق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0