دکترمحمد رضا قربانی

رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
عضو هیات علمی و دانشیار گروه زبان انگلیسی
تلفن : 
05832285801
تحصيلات : 
دکترای آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه پوترای مالزی
تلفن همراه : 
09153849506
تخصص : 
آموزش زبان انگلیسی
فايل الحاقي : 
رئیس پارک.pdf رئیس پارک.pdf

سایر اطلاعات : 

Curriculum Vitae (CV)

6.1.13.0
V6.1.13.0