دوره ای با فرصت بلند مدت است که مخاطب آن شرکت های فناور بلوغ یافته اند یا واحدهای تحقیق و توسعه می باشند. در این دوره، شرکت ها همواره با ارائه نسخه های توسعه یافته تری از محصولات و  خدمات فناور محور خود به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش فروش به بازارهای عرضه اند. انتظار می رود در این دوره شرکت ها نسبت به صادرات محصولات دانش محور و فناور خود و معرفی آن ها به بازارهای جهانی اقدام نمایند.

اینفوگرافیک موسسات.png

 

لینک ثبت نامه سامانه پذیرش –دوره موسسات و بازاریابی


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0