132 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
1122 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
11000 +
فضای کالبدی پارک
27 +
شرکت های صنایع خلاق

انتصاب خانم یاسمن ذوالفقاری به سمت مركز رشد شیروان
کد خبر : ۱۹۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ 
۱۲:۳۷
برگزاری جلسات طراحی بوم كسب و كار
کد خبر : ۱۹۱۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ 
۰۹:۰۰
صفحه1از3123.بعدي.برو

6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0