• نشست واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان شمالی با نظام مهندسی ساختمان، برگزار شد.
  • 1

آخرین خبرها

آرشیو خبرها

اطلاعیه ها

آرشیو اطلاعیه ها

سامانه جامع مدیریت

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت

شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

  • INSTP
  • STPIA

DgCheKhabar