کارگاه آموزشی نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی برگزار شد.

منتشر شده در بلاگ خبری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، کارگاه آموزشی "نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی" با حضور واحدهای فناور پارک روز چهارشنبه 21 تیرماه 96 از ساعت 16 در محل سالن جلسات پارک برگزار شد.

در این کارگاه موضوع اظهارنامه حقوقی و مالیات عملکرد و تکلیفی توسط آقای نوبخت کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی ارائه شد.

DgCheKhabar