نشست کارگروه پذیرش طرح های اقتصادی خراسان شمالی، در پارک علم و فناوری استان برگزار شد.

منتشر شده در بلاگ خبری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، دکتر پیله ور رئیس پارک علم و فناوری استان ضمن معرفی عملکرد و ماهیت حمایتی پارک های علم و فناوری از نوآوران، فناوران و صاحبان ایده گفت: مراکز رشد و مجموعه پارک در راستای تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی تعامل گسترده ای با دستگاه ها و کارگروه های اقتصادی و سرمایه گذاری مرتبط جهت تسهیل شرایط کسب و کار واحدهای فناور مستقر برقرار کرده است.

دکتر پیله ور هدف از دعوت این کارگروه به پارک علم و فناوری خراسان شمالی را فرهنگسازی، آشنایی اعضا با شرایط کسب و کار واحدهای فناور مستقر در مجموعه پارک، اخذ مصوبات حمایتی و معرفی این واحدها عنوان کرد.

دکتر فیض آبادی معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان شمالی نیز در این نشست با بیان اینکه برای شناسایی و رصد ایده ها و طرح های نوآورانه استان، معرفی آنها به پارک علم و فناوری و ارتباط گرفتن با سرمایه گذاران همکاری کلیه دستگاه های اجرایی مد نظر است افزود: با تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و استانداردهای لازم برای شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور تحت پوشش پارک، شرایط تشویق و ترغیب نوآوران، فناوران و کارآفرینان به راه اندازی کسب و کار افزایش می یابد.

مهندس قدیمی مدیر مرکز رشد شیروان نیز ضمن ارائه گزارشی از میزان پیشرفت و وضعیت فعلی طرح های فناورانه پذیرش شده در مجموعه پارک علم و فناوری استان در خصوص میزان سرمایه گذاری برای تعدادی از طرح ها و واحدها توضیحاتی را مطرح کرد.

نشست کارگروه پذیرش طرح های اقتصادی خراسان شمالی به دعوت پارک علم و فناوری استان روز سه شنبه 21 شهریور در محل سالن جلسات پارک برگزار شد.

 

DgCheKhabar