مدیر مرکز رشد جامع بجنورد از پیگیری راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان گرمه خبر داد.

منتشر شده در بلاگ خبری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، مدیر مرکز رشد جامع بجنورد در دیدار با فرماندار شهرستان گرمه با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی و فنی این شهرستان از پیگیری راه اندازی مرکز نوآوری با همکاری فرمانداری و به منظور ساماندهی توان علمی صاحبان ایده در این شهرستان خبر داد.

مهندس احمدی در ادامه ضمن معرفی خدمات و حمایتهای پارک علم و فناوری در خصوص اهمیت اقتصاد دانش محور و موضوع شرکت های دانش بنیان توضیحاتی را بیان کرد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه گفتمان دانش بنیان در استان خراسان شمالی و شهرستان ها گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی در این حوزه، رویدادهای ایده شو و استارتاپ ویکند می تواند کمک موثری در توسعه این موضوع داشته باشد.

فرماندار شهرستان گرمه نیز با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور خواستار افزایش تعامل با مرکز رشد جامع بجنورد شد.

آقای محمدزاده ضمن اشاره به جایگاه رفیع فناوری و نیاز ویژه امروز به تقویت و گسترش این مهم، بر لزوم راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان گرمه تاکید کرد.

DgCheKhabar