دو کارگاه آموزشی ایده پروری و راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه در شهرستان جاجرم برگزار شد.

منتشر شده در بلاگ خبری

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، کارگاه ایده پروری توسط مهندس قدیمی مدیر مرکز رشد اسفراین با طرح موضوع روش های ایده پردازی و تبیین چگونگی جستجوی منابع ایده، ارزیابی ایده و ویژگی های یک ایده خوب برگزار شد.

همچنین مهندس احمدی مدیر مرکز رشد جامع بجنورد در خصوص نحوه راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه مطالبی را مطرح کردند.

این دو کارگاه روز سه شنبه 16 آبان 96 در محل دانشگاه فنی و حرفه ای شهرستان جاجرم برگزار شد.

DgCheKhabar